PRIORITET BYGGSERVICE AB PRIORITET BYGGSERVICE AB

Integritetspolicy

Integritetspolicy webbplats

Integritetspolicy uppdaterad 2019-02-12

1. Inledning

I den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, så du ska kunna känna dig säker med att vi behandlar din data.

2. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som på något sätt kan identifiera en person. Personuppgifter är bland annat namn, adress, telefonnummer och email. Även IP-nummer eller kakor (cookies) i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är personuppgifter. Läs mer om cookies

3. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Prioritet Byggservice AB, organisationsnummer 559134-7728 på Göteborgsvägen 113, 433 63 Sävedalen är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att den här behandlingen sker på rätt sätt.

4. Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från dig via telefonnummer, e-postadress eller sociala medier, beroende på hur du väljer att kontakta oss.

5. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Prioritet Byggservice AB behandlar uppgifter som till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress och annan information som du lämnat till oss som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

6. Rättigheter som registrerad kund

1. Du har rätt att få en kopia på vilka personuppgifter vi behandlar om just dig.

2. Om något är fel med de uppgifter vi har om dig, kan du kontakta Prioritet Byggservice AB för att få dem rättade.

3. Du har rätt till att få dina personuppgifter raderade ( Vissa uppgifter behövs dock för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig).

4. Du har rätt till en begränsad behandling av dina person-uppgifter.

5. Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Prioritet Byggservice AB.

7. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi på Prioritet Byggservice AB sparar inte dina personuppgifter längre tid än vad som krävs för att fullgöra ändamålet med personuppgifterna. Till exempel för att ta hand om dina garantier, då vi sparar nödvändiga personuppgifter tills garantitiden har gått ut.

GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Dataskyddsförordningen är till för att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.

Lär dig om GDPR på Datainspektionens hemsida.

Du kan alltid kontakta oss på Prioritet Byggservice AB om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.